Horse Legs

Hest og produksjonsdyr


Veterinær Julie Arnestad kjører hestepraksis på hverdager i Eiker-området. Ta kontakt dersom du trenger rutinebehandlinger eller akutthjelp.


Begge veterinærene tilknyttet Hokksund dyreklinikk kjører produksjonsdyrpraksis i Eiker. Sammen dekker vi opp produksjonsdyrene i distriktet mandag til fredag på dagtid.


Mandag og onsdag er det veterinær Julie Arnestad som har utepraksis, mens veterinær Ragnhild Thorrud har utepraksis tirsdager og torsdager. Fredager er det veterinær Heidi Magnus som kjører utepraksis i Eiker. Vi har innringingstid for bøndene mellom klokken 08.00 og 09.00 på hverdager.