Trenger du hjelp utenfor vanlig åpningstid, er det døgnet rundt hele året en vakthavende veterinær som dekker Eiker, Flesberg og Kongsberg. 

OBS: Dette er kun for dyr med akutt behov for hjelp, og egne vakttakster vil være gjeldende.

Begge veterinærene ved Hokksund dyreklinikk deltar i rullerende vakt, sammen med veterinærer med tilholdssted både i Kongsberg og på Åssiden.

Tar du kontakt med oss utenfor normal åpningstid, vil du bli opplyst om kontaktinformasjon til vakthavende veterinær.